Serwis jest efektem współpracy Ambasady USA w Polsce i Fundacji Instytut Spraw Zagranicznych

Aug 10

Gaz łupkowy jako szansa na rozwój współpracy energetycznej Polski i USA

(cc) sirdle

Pozyskiwanie gazu ziemnego z łupków jest stosunkowo nową formą wydobywania tego surowca. Komercyjne wydobycie jest realizowane dopiero od kilku lat, jednak z tym sposobem pozyskiwania gazu wiąże się bardzo duże nadzieje.

 

Do niedawna wykorzystanie złóż w skałach łupkowych było niemożliwe ze względów technologicznych. Skały te mają stosunkowo niewielką przepuszczalność, która uniemożliwia przepływ gazu w czasie odwiertu. Dlatego właśnie opracowano technologię kruszenia hydraulicznego, która polega na tworzeniu sztucznych szczelin skalnych poprzez wpompowywanie pod dużym ciśnieniem wody i substancji chemicznych. Powodują one powiększanie się istniejących lub powstawanie nowych szczelin skalnych którymi przemieszcza się gaz łupkowy, który następnie może być wydobywany dzięki odwiertom prowadzonym horyzontalnie, tj. równolegle do powierzchni ziemi.

Prekursorem tej formy eksploatacji złóż są Stany Zjednoczone, gdzie wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłową rozpoczęło się w 2002 roku. Zaledwie kilka lat później, w 2009 roku, wydobycie gazu łupkowego w USA stanowiło 40% całego wydobycia tego surowca (745 mld m3). Tym samym Stany Zjednoczone, właśnie dzięki eksploatacji złóż gazu łupkowego stały się największym producentem gazu ziemnego na świecie, wyprzedzając m.in. Rosję.

Prawdopodobnie duże złoża gazu w skałach łupkowych znajdują się także w Kanadzie, Australii oraz w Europie. Na naszym kontynencie jak na razie nie ma eksploatowanych złóż gazu łupkowego, jednak amerykańskie sukcesy w tym obszarze zachęciły wiele krajów do podjęcia własnych poszukiwań. Wśród krajów tych znalazła się także Polska.

Polskie zasoby gazu łupkowego szacowane są na ok. 5,9 biliona m3. Najprawdopodobniej są to największe złoża tego surowca w Europie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski ma to o tyle duże znaczenie, że blisko dwie trzecie gazu ziemnego aktualnie zużywanego przez nasz kraj to gaz importowany z Rosji. Uzależnienie od jednego dostawcy to sytuacja potencjalnie ryzykowna i nie od dziś wiadomo, że konieczne jest podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw. Gaz łupkowy może stać się taką właśnie formą dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, tym  bezpieczniejszą, że niewymagającą importu, jako że złoża znajdują się na terenie naszego kraju. O korzyściach z możliwości ewentualnego eksportu nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Do podjęcia wydobycia na skalę przemysłową niezbędna jest jednak zaawansowana technologia. Tu właśnie otwiera się szerokie pole dla współpracy polskich i amerykańskich firm z branży energetycznej. Firmy amerykańskie, które od dłuższego czasu zajmują się wydobyciem gazu łupkowego, posiadają także rozwiązania technologiczne niezbędne dla realizacji wydobycia na skalę przemysłową. Możliwe jest co prawda samodzielne opracowanie technologii przez firmy polskie – to jednak wymagać będzie olbrzymich inwestycji i czasu, a więc będzie oznaczać pozostanie przynajmniej kilka lat w tyle jeśli idzie o rozwiązania techniczne i samo wydobycie.
 
Zasadnym wydaje się więc być nawiązanie współpracy i określenie zasad partnerstwa pomiędzy polskimi i amerykańskimi podmiotami gospodarczymi. Korzyści będą obopólne: firmy amerykańskie uzyskają zyski, zaś polskie – dostęp do nowoczesnej technologii. Beneficjentem będzie też Polska jako kraj, gdyż realizacja programu wydobycia gazu łupkowego zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Dariusz Materniak

zdjęcie (cc) sirdle

Autor: Dariusz Materniak
Drukuj PDF

Ekonomia

najważniejsze informacje z amerykańskiej i globalnej gospodarki

Czytaj więcej >>

Energia

informacje o działaniach wpływających na bezpieczeństwo energetyczne USA i Polski

Czytaj więcej >>

Ekologia

najnowsze trendy i tendencje

Czytaj więcej >>