Serwis jest efektem współpracy Ambasady USA w Polsce i Fundacji Instytut Spraw Zagranicznych

Aug 20

Perspektywy dla rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Eksploatacja gazu łupkowego w Polsce jest na początkowym etapie realizacji. Aktualnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania złóż na tyle dużych, że ich eksploatacja będzie opłacalna. Na specjalnej mapie, przygotowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny zaznaczone są obszary, gdzie prowadzone będą poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Największe złoża tego surowca znajdują się najprawdopodobniej w województwach: lubelskim, mazowieckim kujawsko-pomorskim i pomorskim, a także w województwach śląskim i wielkopolskim. Co prawda pierwsze odwierty na Lubelszczyźnie zakończyły się niepowodzeniem, ale rezultaty kolejnych – tym razem na Pomorzu – zostały ocenione pozytywnie.Poszukiwania prowadzone są przez firmy polskie i zagraniczne. W ciągu ostatnich kilku lat Ministerstwo Środowiska wydało ponad czterdziestu podmiotom ponad osiemdziesiąt koncesji umożliwiających podjęcie poszukiwań. Wśród polskich firm przygotowujących się do podjęcia eksploatacji złóż są m.in. Polskie Górnictwo Nafty i Gazu (PGNiG) i PKN Orlen. Potencjalnymi partnerami dla nich są firmy amerykańskie takie jak Exxon Mobil, Chevron, Maraton czy ConocoPhillips. Można spodziewać się, iż amerykańscy partnerzy zainwestują w naszym kraju znacząco środki – najpierw w poszukiwania, a następnie w eksploatację zlokalizowanych złóż gazu łupkowego. Pierwsze porozumienia w tej sprawie są już możliwe: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na wspólne poszukiwania które będą prowadzone przez firmy Exxon Mobil Exploration and Production Poland i Total E&P Poland (taka zgoda jest wymagana, jeżeli współpracę podejmują firmy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zawarcie porozumienia o współpracy przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce).

Wydobycie gazu łupkowego byłem jednym z tematów omawianych w trakcie wizyty w Polsce prezydenta USA Baracka Obamy w dniach 27-28 maja br. Dobry klimat w stosunkach politycznych (a taki niewątpliwie panuje na linii Warszawa – Waszyngton) jest bardzo ważny dla realizacji współpracy gospodarczej. Decydujące znaczenie ma jednak zaangażowanie zagranicznych inwestorów, bez którego podjęcie opłacalnej eksploatacji złóż na skalę przemysłową może okazać się poważnie utrudnione. Należy pamiętać, że w Polsce złoża minerałów znajdujące się pod powierzchnią ziemi należą do państwa (podobnie jest w innych krajach europejskich; dla odmiany w USA dysponentem pozostaje właściciel gruntu). Dlatego rolą państwa, działającego poprzez odpowiednie organy jest zapewnienie inwestorom warunków do eksploatacji złóż surowców przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji korzyści własnych i obywateli.

W opinii Amerykańskiej Agencji ds. Energii, złoża gazu łupkowego w Polsce mogą pokryć zapotrzebowanie naszego kraju na ten surowiec na najbliższe 300 lat. Tak bogate zasoby gazu łupkowego w Polsce stwarzają pole do zakrojonej na szeroką skalę współpracy między przedsiębiorstwami z Polski i USA i to w długim horyzoncie czasowym. Poza oczywistymi korzyściami dla firm oraz poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, korzyścią z eksploatacji złóż rodzimego gazu będą niższe ceny energii w naszym kraju, co niewątpliwie będzie miało wpływ także na sytuację finansową społeczeństwa.


Autor: Dariusz Materniak
Drukuj PDF

Ekonomia

najważniejsze informacje z amerykańskiej i globalnej gospodarki

Czytaj więcej >>

Energia

informacje o działaniach wpływających na bezpieczeństwo energetyczne USA i Polski

Czytaj więcej >>

Ekologia

najnowsze trendy i tendencje

Czytaj więcej >>