Serwis jest efektem współpracy Ambasady USA w Polsce i Fundacji Instytut Spraw Zagranicznych

Aug 29

Współpraca Polski i USA w zakresie energetyki nuklearnej

Stale rosnące zapotrzebowania na energię jest cechą współczesnej cywilizacji. W związku z powyższym nieustannie trwa poszukiwanie nowych źródeł energii, które będą maksymalnie wydajne przy stosunkowo niskich kosztach i możliwie ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Wszystkie te cechy posiadają elektrownie atomowe, które przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie eksploatacji są źródłem stosunkowo taniej i ekologicznej energii. Energetyka atomowa jest niezwykle istotną formą pozyskiwania energii w wielu krajach, m.in. w Japonii, Francji czy Belgii.


   
Energetyka nuklearna odgrywa znaczącą rolę także w systemie energetycznym USA, gdzie z ponad 100 reaktorów atomowych pozyskuje się najwięcej energii elektrycznej na świecie – 527 TWh, co stanowi blisko 20% całej produkowanej w Stanach Zjednoczonych energii elektrycznej.
   
W Polsce jak dotąd nie funkcjonują reaktory atomowe produkujące energię elektryczną – w okolicach Warszawy znajduje się jeden reaktor służący celom badawczym. Pomimo negatywnych skojarzeń z energetyką atomową w naszym kraju (które są w dużej mierze spowodowane skutkami katastrofy w elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku) polskie władze podjęły decyzję o rozpoczęciu programu budowy elektrowni atomowych w Polsce. Lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni nuklearnej ma zostać ustalona do 2013 roku, natomiast pierwszy działający reaktor ma powstać do 2022 roku.
   
Podjęcie przez Polski rząd decyzji o rozwoju energetyki nuklearnej siłą rzeczy skłania do poszukiwania możliwości współpracy z krajami w których ta gałąź sektora energetycznego jest dobrze rozwinięta. Naturalnym partnerem Polski w tym obszarze mogą być Stany Zjednoczone. Wynika to w pierwszej kolejności z faktu, iż kraj ten szeroko wykorzystuje tą formę pozyskiwania energii (o czym mowa była wyżej), a ponadto dobre stosunki polityczne pomiędzy oboma krajami pozwalają na rozwój współpracy w strategicznym sektorze jakim jest energetyka nuklearna.
   
Wzrost intensywności współpracy pomiędzy Polską i USA w omawianym zakresie można zaobserwować od co najmniej kilku lat. Świadczą o tym licznie podpisywane porozumienia o współpracy w tym obszarze. Najważniejszym z nich jest zawarte 13 lipca 2010 roku porozumienie o współpracy obu krajów w zakresie energetyki atomowej. Dokument został podpisany przez podsekretarza w Departamencie Handlu USA Francisco Sancheza i polskiego pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej, Hannę Trojanowską. Zakłada, iż Stany Zjednoczone będą udzielać wsparcia rozwojowi cywilnej energetyki atomowej w Polsce. Posiadane przez amerykańskie firmy z tej branży rozwiązania technologiczne mogą mieć kluczowe znaczenie dla polskiego programu rozwoju energetyki nuklearnej, a co więcej podpisana deklaracja o współpracy otworzyła nowe możliwości współpracy w zakresie budowy infrastruktury, prac badawczo-rozwojowych oraz rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby sektora energetyki nuklearnej.

Duże znaczenie dla rozwoju współpracy mają także polsko-amerykańskie porozumienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji nuklearnych. W 2009 zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu materiałów i technologii nuklearnych, natomiast w rok później – amerykańska Komisją Dozoru Jądrowego i polską Państwowa Agencja Atomistyki podczas 54. konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu zawarły porozumienie o bezpieczeństwie jądrowym i wymianie informacji.

Realizowana jest także współpraca badawcza pomiędzy uczelniami wyższymi: przykładem może być umowa o współpracy Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Stanowego w stanie Oregon w zakresie badań w celu wspierania rozwiązań wykorzystujących czystą energię i kładących nacisk na wydajność energetyczną (obejmująca m.in. wymianę informacji naukowych i technicznych, organizację seminariów, wymianę naukową, wizyty studyjne, itp.).


Autor: Dariusz Materniak
Drukuj PDF

Ekonomia

najważniejsze informacje z amerykańskiej i globalnej gospodarki

Czytaj więcej >>

Energia

informacje o działaniach wpływających na bezpieczeństwo energetyczne USA i Polski

Czytaj więcej >>

Ekologia

najnowsze trendy i tendencje

Czytaj więcej >>